5/12/07

Για τον Θουριο του Ρηγα Φερραιου

... Ρήγας, Βελεστινλής [Φερραίος]...
... (1757 - 1798) κήρυκας του Διαφωτισμού...

... μερικές στροφές από το Θούριο ήταν ό,τι μαθαίναμε στα σχολεία για τον Ρήγα: "Ως πότε παλικάρια...". Ναι, αλλά ποιά παλικάρια εννοούσε ο φλογερός επαναστάτης; Και τι εννοούσε όταν έγραφε "καλλιώναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή / παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή";
... ο Ρήγας πρέσβευε την απαλλαγή από την τυραννία και τη σκλαβιά. Τα παλικάρια που καλούσε ήταν όλοι οι λαοί των Βαλκανίων κι όχι μόνον οι Έλληνες - ακόμη και οι Τούρκοι που υπέφεραν από τον ζυγό των οθωμανών αφεντάδων...
(...)
Κι' αμέτρητ' άλλοι τόσοι, και Τούρκοι και Ρωμιοί,
ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καμμιά 'φορμή.
(...)
Σ' ανατολή και δύσι, και νότον και βοριά,
για την πατρίδα όλοι, νάχωμεν μια καρδιά.
Στην πίστιν του καθ' ένας, ελεύθερος να ζη,
στην δόξαν του πολέμου, να τρέξωμεν μαζί.
Βουλγάροι κι' Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,
Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή...

απο stavrovelonia

Δεν υπάρχουν σχόλια: