22/1/17

Ἡ ἀπολογία τοῦ Σωκράτη (Πλάτων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: