24/5/14

Το δελτίο καρδιάς μεταδίδειΣτόματα παραδομένα σε κάτι
Μάτια παραδομένα σε κάτι
Μυαλά παραδομένα σε κάτι
Το δελτίο καρδιάς μεταδίδει
.
Πράξεις παραδομένες σε κάτι
Συγνώμες παραδομένες σε κάτι
Ελπίδες παραδομένες σε κάτι
Το δελτίο καρδιάς μεταδίδει
.
Έρωτες παραδομένοι σε κάτι
Προηγούμενοι παραδομένοι σε κάτι
Επόμενοι παραδομένοι σε κάτι
Το δελτίο καρδιάς μεταδίδει
.
Το είπε ο πόνος, αλήθεια θα 'ναι


Δεν υπάρχουν σχόλια: